כיצד להדליק ולכבות את המסך במכשירי סמסונג גלקסי?

ניתן לכבות ולהדליק את המכשיר דרך הכפתור הנמצא בצד ימין של המכשיר.

למה לכבות את המכשיר? כדי לחסוך סוללה. כמו כן כדאי לוודא כי כיבוי המסך האוטומטי נמצא על הזמן הקצר ביותר. (בנתיב: הגדרות> תצוגה> כיבוי מסך אוטומטי).

כמו כן ניתן להדליק את המסך על ידי לחיצה על כפתור הבית.

כפתור כיבוי והדלקת המסך