קמפינג דג על הדן

קמפינג הנמצא סמוך לבית הלל וקרית שמונה.

הקמפינג צמוד לנחל החצבאני (שניר).

טלפון להזמנות: 04-6950225.

מתחם הפיקניק המרכזי קמפינג דג על דן
מתחם הפיקניק המרכזי
החצבאני צמוד למתחם הקמפינג קמפינג דג על הדן
החצבאני צמוד למתחם הקמפינג