פיקניק עין זיוון

מול קיבוץ עין זיוון יש מתחם פיקניק. יש צל ושולחנות.

עין זיוון נמצא במזרח הגולן, בערך באמצע מבחינת דרום – צפון.

פיקניק עין זיוון
פיקניק עין זיוון
עין זיוון